tatranská sladovňa EU fondyEURÓPSKA ÚNIA

Európsky fond regionálneho rozvoja 

OP Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020

tatranská sladovňa EU fondyEURÓPSKA ÚNIA

Európsky fond regionálneho rozvoja 

Operačný program kvalita životného prostredia 2014 – 2020

Spoločnosť Tatranská sladovňa, s.r.o. bola založená v roku 2004. Hlavným predmetom jej činnosti je výroba, spracovanie a distribúcia sladu.

O NÁS

placeholder

Čo robíme

✅ nákup jačmeňa z rôznych krajín ako Slovensko, Maďarsko, Poľsko, Česko a Ukrajina ✅ predaj sladu (vlastná výroba) do rôznych krajín: Slovensko, Poľsko, Rumunsko, Grécko a ďalšie ✅ distribúcia vlastnou nákladnou dopravou v 25 tonových cisternách a Big Packoch

placeholder

HLAVNÉ ČINNOSTI

✅ výroba a predaj sladu ✅ spracovanie sladovníckeho jačmeňa ✅ uskladnenie sladu a jačmeňa ✅ predaj a distribúcia

placeholder

Kapacity

✅ ročný objem spracovaných komodít: 20.000 ton sladovníckeho jačmeňa ✅ ročná výroba: 16.500 ton sladu ✅ uskladňovacia kapacita: 6.000 ton obilnín

VEREJNÁ SÚŤAŽ

Podklady nájdete na našej stránke verejná súťaž.

KDE NÁS NÁJDETE

CERTIFIKÁTY KVALITY

Tatranská sladovňa, s.r.o.

Murgašova 1, Poprad 058 80
IČO: 36 497 622 , IČ DPH: SK2021876087
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel Sro, vložka číslo 15364/P
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. , číslo účtu (IBAN) : SK14 1111 0000 0066 2395 4000

 

Vedenie spoločnosti

 

Ing. Norbert Cehelský
konateľ spoločnosti
e-mail: sekretariat@pilsberg.sk

Mariusz Berkowicz

Obchodný riaditeľ / Commercial director
Mobil: +421 915 949 014
E-mail: berkowicz.mariusz@gmail.com

Ing. Marian Balaj

Technický riaditeľ
Mobil: +421 915 949 013
E-mail: technik@pilsberg.sk

Ing. Anetta Cehelská

Ekonomická riaditeľka
Mobil: +421 905 259 620
E-mail: cehelska@pilsberg.sk

Ing. Jozef Pitka

Personálny manažér
Mobil: +421 915 884 762
E-mail: pam@pilsberg.sk