O nás

Tatranská sladovňa, s.r.o.

 

Murgašova 1, Poprad 058 80
IČO: 36 497 622 , IČ DPH: SK2021876087
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel Sro, vložka číslo 15364/P
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. , číslo účtu (IBAN) : SK14 1111 0000 0066 2395 4000

Vedenie spoločnosti

Ing. Norbert Cehelský
konateľ spoločnosti
e-mail: sekretariat@pilsberg.sk

Mariusz Berkowicz

Obchodný riaditeľ / Commercial director
Mobil: +421 915 949 014
E-mail: berkowicz.mariusz@gmail.com

Ing. Anetta Cehelská

Ekonomická riaditeľka
Mobil: +421 905 259 620
E-mail: cehelska@pilsberg.sk

Ing. Marian Balaj

Technický riaditeľ
Mobil: +421 915 949 013
E-mail: technik@pilsberg.sk

Ing. Jozef Pitka

Personálny manažér
Mobil: +421 915 884 762
E-mail: pam@pilsberg.sk